MJOP
In 2010 heeft de VvE een Meerjaren onderhoud Plan op laten stellen. In 2012 is de MJOP geüpdate. Hieronder staat uitgelegd wat een MJOP is en hoe dit eruit ziet voor de VvE.

Wat is het?
Een meerjarenonderhoudsplanning geeft u inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn van gemeenschappelijke ruimten van een appartementencomplex. De Vereniging Van Eigenaren (VvE) kan zo bepalen of er te weinig of misschien te veel aan onderhoudskosten reserveert.
 
Waarom is het handig?
De VvE kan onnodig hoge kosten voorkomen met een Meerjarenonderhoudsplanning. Kostenposten zoals lekkages en houtaantasting door vocht in gemeenschappelijke ruimten kunnen voor veel ellende zorgen. Er kan schade voorkomen worden door tijdig onderhoud te plegen en de bouwonderdelen gaan bovendien langer mee.
 
Hoe werkt een Meerjarenonderhoudsplanning precies?
De staat van onderhoud van het appartementencomplex wordt door een onafhankelijke bouwkundige beoordeelt. De VvE ontvangt onderstaand rapport waarin de kosten op korte en lange termijn staan. Met dat rapport weet de Vereniging van Eigenaren wat het de komende jaren kwijt is aan onderhoud; op basis hiervan kan de Vereniging van Eigenaren beslissen welke reserveringen voor welk onderhoud nodig zijn. Alles wordt overzichtelijk weergeven, waardoor een appartementseigenaar nooit te veel of te weinig geld reserveert voor onderhoud.
 
Is een planning verplicht?
Sinds 1 mei 2005 zijn er wijzigingen aangebracht in het appartementsrecht en zijn VvE’s (Vereniging van Eigenaren) wettelijk  verplicht een reservefonds aan te houden. Het is zeker verstandig om dit fonds te baseren op een MJOP. Er zijn geen wettelijke verplichtingen over hoe veel geld er in het fonds moet zitten. 
 
Voordelen Meerjarenonderhoudsplanning
  • Een mogelijke besparing in de onderhoudskosten door een logische combinatie van werkzaamheden.
  • Een representatief appartementencomplex
  • Een optimale staat van onderhoud
  • Een minimum aan overlast en irritaties door achterstallig onderhoud.
  • Een planmatige werkwijze
  • Financiele zekerheid op lange termijn
MJOP_2012 2021

Uitleg jaar 2014
02 – Aanbrengen metalen valbeveiliging
03 – Reservering vervangen kozijn hout berging en trappenhuis
22 – Herstel werkzaamheden vloeren en doorvoeren balkons (8 stuks)
41 – Onderhoud & reservering CV installatie
43 – Reservering vervangen standleidingen
45 – Reservering lift
 

Uitleg jaar 2013
03 – Reservering vervangen kozijn hout berging en trappenhuis
22 – Herstel werkzaamheden vloeren en doorvoeren balkons (8 stuks)
41 – Onderhoud & reservering CV installatie
43 – Reservering vervangen standleidingen
45 – Reservering lift

Uitleg jaar 2012
01 – Gevelanker stal gopgevels (stelpost)
01 – Diliteren scheuren gevel (stelpost)
01 – Reinigen gevelbekleding volkern
01 – Gevel na isoleren – spouwmuurisolatie (stelpost)
03 – Reservering vervangen kozijn hout berging en trappenhuis
09 – Schilderwerk galerij deuren incl. kozijnen
41 – Onderhoud & reservering CV installatie
43 – Reservering vervangen standleidingen
45 – Reservering lift
51 – Herstraten betontegels achterzijde

Uitleg jaar 2011
09 – Schilderwerk hek staal (uitgevoerd)
22 – Herstel werkzaamheden vloeren en doorvoeren balkons (8 stuks) (niet uitgevoerd, uitgesteld)
41 – Onderhoud & reservering CV installatie (uitgevoerd onderhoud)
43 – Reservering vervangen standleidingen (uitgevoerd herstel sectie nr. 184 en bovenliggend)
44 – Reservering vervangen armaturen TL (uitgevoerd)
45 – Reservering lift (uitgevoerd)

Uitleg jaar 2010
05 – Reinigen Boeiboord volkern (192 meter) (niet uitgevoerd)
22 – Herstel werkzaamheden vloeren en doorvoeren balkons (8 stuks) (niet uitgevoerd, uitgesteld)
41 – Onderhoud & reservering CV installatie (uitgevoerd)
43 – Reservering vervangen standleidingen (niet uitgevoerd)
44 – Reservering vervangen armaturen TL (uitgevoerd)
45 – Reservering lift (uitgevoerd)
51 – Herbestraten betontegels (194,70 m2) (niet uitgevoerd ivm werkzaamheden gemeente)

Het MJOP zal ongeveer elke 3 jaar herzien/bijgewerkt worden. De bedragen welke zijn genoemd zijn gemiddelden/normen welke overeen komen met de benodigede werkzaamheden. Het is voor de VvE een handig hulpmiddel om offertes op het eerste gezicht te beoordelen.

NEN3140 inspectie
In 2011 heeft het bestuur een NEN3140 inspectie laten uitvoeren aan de elektriche installatie van de algemene ruimte. De installatie is goedgekeurd met een opmerking over stopcontacten in de boxen. Meer informatie staat onder “Mededeling”. Link NEN3140 


Standleiding reparatie/vervanging
Hieronder wordt beschreven welke werkzaamheden en kosten voor rekening zijn van de VvE bij het vervangen van de standleiding in uw woning. Deze kosten worden alleen vergoed, wanneer het bestuur of de technisch adviseur van de VvE besluit om de standleiding te vervangen. Vervanging kan geschieden door proactief vervangen van de leiding of reactief vanuit lekkage klachten. Deze beslissing is goedgekeurd tijden de ALV van 2012.

Algemeen:
– gietijzeren standleiding demonteren
– nieuwe pvc standleiding monteren

Toiletruimte:
– Koof demonteren
– Toilet en reservoir demonteren
– Verwijderen en afvoeren plafond
– Aanbrengen verlaagd gipsplaten plafond incl. verlagen centraaldoos
– Stuken verlaagd plafond (schuurwerk)
– Koof dichtzetten met hout
– Isoleren standleiding
– Koof tegelen, rest van tegelwerk aanhelen-/ herstellen
– Sausen van wanden boven het tegelwerk
– Monteren toilet en reservoir (nieuw reservoir kosten bewoner)

Maximale kosten VvE voor bovenstaande werkzaamheden vergoed door de VvE: € 3.800,- incl. BTW.
NB: Alle andere werkzaamheden, welke niet hierboven zijn vermeld of de kosten vallen hoger uit dan hierboven genoemd, zijn voor rekening van de bewoner.

Gevelonderzoek 
In 2013 heeft het bestuur een gevelinspectie laten uitvoeren. Aanleiding was de opdracht aan Isolatienet voor het aanbrengen van spouwmuur isolatie, waarbij gecontroleerd moest worden of de gevel in goede staat was. Het rapport is terug te vinden onder de link.