Huishoudelijk Regelement

1 Definities

In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder:

1.1 “Het Reglement”, het Reglement van Splitsing van Eigendom, uitgave februari 1973 notaris J. Schrijner.

1.2 “De Vereniging”, de Vereniging van Eigenaren van gebouw Fluitekruidweg 182/262 (even nummers) te Zaandam.

1.3 “De Vergadering”, de Vergadering van Eigenaren als bedoeld in artikel 876 b van het Burgerlijk Wetboek.