Notulen ledenvergadering 2016 toegevoegd

De notulen van de Algemene Ledenvergadering zijn toegoevoegd. Deze kunt u lezen op de pagina Ledenvergadering